Thư viện video

Giới Thiệu Chương Trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô Năm 2020

Giới Thiệu Chương Trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô Năm 2020

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019

Chủ tịch nước gặp gỡ 60 giáo viên quân hàm xanh

Chủ tịch nước gặp gỡ 60 giáo viên quân hàm xanh

Người Thầy | Chia Sẻ Cùng Thầy Cô 20.11.2018 | Vẽ Tranh Cát Quỳnh Hoa

Người Thầy | Chia Sẻ Cùng Thầy Cô 20.11.2018 | Vẽ Tranh Cát Quỳnh Hoa

PHÁT SÓNG VTV | Hành trình chia sẻ cùng thầy cô phía Nam năm 2018 | NGÀY 14/11/2018

PHÁT SÓNG VTV | Hành trình chia sẻ cùng thầy cô phía Nam năm 2018 | NGÀY 14/11/2018

"Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019

"Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019