Thông tin chương trình

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình“Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Là hoạt động thiết thực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Cổ vũ, động viên và tri ân những đóng góp của các giáo viên người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
- Thông qua chương trình, tạo sự quan tâm, kêu gọi xã hội tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ đội ngũ thầy giáo, cô giáo tham gia dạy học ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp giáo dục.

IMG_9506
 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng tuyên dương: Là giáo viên người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Tiêu chuẩn
- Cá nhân được tuyên dương phải là người có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có trình độ chuyên môn, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học được phụ huynh, nhà trường, các cơ sở giáo dục và xã hội ghi nhận.
- Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu là 03 năm.
- Ưu tiên các giáo viên dân tộc thiếu số dưới 10.000 người; giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm; giáo viên trẻ tình nguyện lên vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn dạy học và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục.

3. Số lượng
- Số lượng người tuyên dương không quá 63 người.
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị lựa chọn giới thiệu ít nhất 01 giáo viên tham gia Chương trình.
- Đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nước; các cơ quan truyền thông báo chí giới thiệu các thầy giáo, cô giáo tham gia Chương trình.
- Đề nghị không giới thiệu các thầy giáo, cô giáo đã được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” các năm trước tham gia Chương trình.
- Tùy thuộc vào tiêu chí lựa chọn, Ban Tổ chức Chương trình sẽ quyết định số lượng các giáo viên được tuyên dương.

4. Phần thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; biểu trưng của Chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng và nhiều phần thưởng giá trị khác.
- Các hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian, địa điểm
- Ngày 13/8/2020: Họp báo giới thiệu về chương trình“Chia sẻ cùng thầy cô”.
- Từ ngày 13/8/2020 - 13/10/2020: Nhận hồ sơ.
- Ngày 20/10/2020: Tổ chức họp Hội đồng xét chọn các giáo viên tham gia Chương trình. 
- Các hoạt động của chương trình và Lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp 20/11/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

2. Chương trình
Chương trình dự kiến diễn ra trong 02 ngày, cụ thể:

Ngày thứ nhất:
- Buổi sáng:
+ Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Buổi chiều:
+ Gặp mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.
- Buổi tối: Chương trình Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gặp mặt các thầy giáo, cô giáo tham gia Chương trình.

Ngày thứ hai:
- Buổi sáng:
+ Tham dự Tọa đàm“Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số”
+ Gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
- Buổi chiều: Tổng duyệt.
- Buổi tối: Lễ tuyên dương.

IV. HỒ SƠ

1. Thủ tục hồ sơ
- Cá nhân do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giới thiệu: yêu cầu phải có Công văn giới thiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố. (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố giới thiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc).
- Cá nhân do tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nước; các cơ quan truyền thông báo chí có công văn xác nhận của đơn vị giới thiệu.
- Trích ngang lý lịch cá nhân (theo mẫu).
- Bản chia sẻ của cá nhân trong cuộc sống và công tác dạy học.

2. Thời hạn nhận hồ sơ
- Thời hạn: Nhận hồ sơ từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 13/10/2020. 
- Nơi nhận: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”năm 2020).

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Nguồn kinh phí: Xã hội hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Thiên Long xây dựng kế hoạch tổ chức, kế hoạch truyền thông, kịch bản tổng thể, triển khai các nội dung của chương trình theo Kế hoạch xác định.
- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc ở các tỉnh, thành phố hiệp thương lựa chọn giới thiệu cá nhân tiêu biểu.
- Chủ trì thành lập Hội đồng xét chọn các thầy giáo, cô giáo tham gia Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động tài trợ cho chương trình.
- Giao Cổng tri thức Thánh Gióng là đơn vị thường trực tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc lựa chọn cá nhân tuyên dương, công tác tổ chức, tuyên truyền, khen thưởng để động viên các thầy giáo, cô giáo. 
- Chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chương trình.
- Tổ chức gặp mặt các đại biểu với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ủy ban Dân tộc
- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc lựa chọn cá nhân tuyên dương, công tác tổ chức, tuyên truyền, khen thưởng để động viên các thầy giáo, cô giáo. 
- Chỉ đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chương trình.
- Tổ chức gặp mặt các đại biểu với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

4. Tập đoàn Thiên Long
- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác tổ chức, truyền thông cho chương trình.
- Tài trợ kinh phí tổ chức chương trình.
- Tài trợ kinh phí tặng sổ tiết kiệm cho các giáo viên được tuyên dương.
- Tặng quà cho các trường, điểm trường nơi các giáo viên được tuyên dương đang dạy học.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị các đơn vịtriển khai thực hiện.