Các năm trước

Chia Sẻ Cùng Thầy Cô 2019
Đối tượng:

Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Các lớp học phải có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học.

Tiêu chuẩn:

- Thầy giáo, cô giáo được tuyên dương phải là người có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học và được phụ huynh, nhà trường và xã hội ghi nhận.

- Ưu tiên thầy giáo, cô giáo có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện lên vùng sâu vùng xa dạy học, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục.

Số lượng:
63 thầy, cô giáo
Bằng khen:
- Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của Chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.
- Các hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc.
Chia Sẻ Cùng Thầy Cô 2018
Đối tượng:

Là thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc các trung tâm bảo trợ thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn:

- Thầy giáo, cô giáo được tuyên dương phải là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành thành thạo để tổ chức, chăm sóc giáo dục học sinh khuyết tật; có khả năng tư vấn, giúp đỡ phụ huynh, giáo viên ở các cấp học trong nuôi dạy và giáo dục học sinh khuyết tật

- Có tinh thần truyền cảm hứng trong việc giáo dục học sinh khuyết tật tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục

Số lượng:
63 thầy, cô giáo
Bằng khen:
Phần thưởng: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương của Chương trình và một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Chia Sẻ Cùng Thầy Cô 2017
Đối tượng:

Là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc.

Tiêu chuẩn:

- Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục,được học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến, ghi nhận.

- Ưu tiên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là nữ giới.

- Tham gia dạy học trong khoảng thời gian 2013 – 2017.

Số lượng:
45 thầy, cô giáo
Bằng khen:
Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/1 thầy, cô; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chia sẻ cùng thầy cô 2016
Đối tượng:

Là các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo.

Tiêu chuẩn:

- Các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến và ghi nhận.

- Có thời gian công tác tại các đảo từ 3 năm học trở lên.

Số lượng:
42 thầy, cô giáo
Bằng khen:
Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/1 thầy cô.
Chia sẻ cùng thầy cô 2015
Đối tượng:

- Đối tượng tuyên dương là các giáo viên tiêu biểu xuất sắc đang công tác ở các trường học điểm lẻ tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

- Các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có thành tích trong việc thu hút học sinh con em dân tộc tới trường; có nhiều sáng kiến trong việc giảng dạy, chăm lo cho học sinh được đoàn thể, chính quyền, ngành giáo dục và nhân dân địa phương tại 62 huyện nghèo ghi nhận…

Số lượng:
62 thầy, cô giáo