Video

Lớp học của thầy giáo BĐBP trên Đảo Hòn Chuối

Ngày đăng: 21/02/2017

Lớp học của thầy giáo BĐBP trên Đảo Hòn Chuối

Lớp học đặc biệt giữa biển khơi
Những người thầy giáo mang quân hàm xanh
Lớp học đặt biệt với thầy giáo mang quân hàm xanh
Tặng sách cho các em học sinh trên đảo Hòn Chuối
Cánh buồn cảm hứng