Thông tin chương trình

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022 phát động; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019, tuyên dương các gương giáo viên mang quân hàm xanh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

- Khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói riêng trong việc tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

Là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc.

2. Tiêu chuẩn

- Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục,được học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến, ghi nhận.

- Ưu tiên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là nữ giới.

- Tham gia dạy học trong khoảng thời gian 2019 – 2022.

3. Số lượng: 45 thầy, cô giáo

4. Phần thưởng: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/1 thầy, cô; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.