Video

Truyền hình trực tiếp CSCTC

Ngày đăng: 18/01/2017

Truyền hình trực tiếp CSCTC

Bản tin trưa
Thầy Cô biển đảo VTV1
Thầy giáo sửa xe, bắt cá bám đảo dạy học
Chia sẽ cùng thầy cô VTV1
Ngặt nghèo con chữ đảo xa
HTV7- CHIA SẼ CÙNG THẦY CÔ NĂM 2016
VTV1- Chia sẽ cùng thầy cô năm 2016
FBNC _ Triển khai chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2016.
ANTV_ HỌP BÁO CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ 2016
VTV3_ CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ BIỂN ĐẢO_ 2016
Tình thầy nơi đảo nhỏ