Thông tin chương trình

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

***

Số:        /KH TWH

  

Hà Nội, ngày     thángnăm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017

--------------------------

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 phát động; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017, tuyên dương các gương giáo viên mang quân hàm xanh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

- Khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói riêng trong việc tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

Là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc.

2. Tiêu chuẩn

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục,được học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến, ghi nhận.

- Ưu tiên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là nữ giới.

- Tham gia dạy học trong khoảng thời gian 2013 – 2017.

3. Số lượng: 45 thầy, cô giáo

4. Phần thưởng: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/1 thầy, cô; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HỒ SƠ

1. Thủ tục hồ sơ

- Công văn giới thiệu của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh/thành phố.

- Trích ngang lý lịch cá nhân (theo mẫu).

2. Thời hạn nhận hồ sơ

Hồ sơ tham dự ghi rõ: Hồ sơ tham gia Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017

- Thời hạn: Nhận hồ sơ từ ngày 11/7/2017 đến hết ngày 11/9/2017.

- Nơi nhận: Cổng tri thức Thánh Gióng, Tầng 2, Nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62782663.

IV. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

1. Khung thời gian

- Ngày 11/7/2017: Họp báo giới thiệu về chương trình.

- Ngày 11/7/2017 – 11/9/2017: Nhận hồ sơ (nếu gửi qua thư, sẽ theo dấu bưu điện trên địa chỉ nơi gửi).

- Ngày 20/10/2017: Liên lạc và gửi công văn thông báo tới các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương.

- Dự kiến Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017 được tổ chức vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

2. Dự kiến Chương trình

*Buổi sáng

- Viếng Lăng Bác.

- Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

*Buổi chiều: Gặp mặt Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*Buổi tối: Tổ chức Lễ tuyên dương

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nguồn kinh phíDo Tập đoàn Thiên Long tài trợ

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chủ trì phối hợp với Bộ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập Đoàn Thiên Long  xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình.

- Giao Cổng Tri thức Thánh Gióng là đơn vị thường trực tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác tuyên truyền, khen thưởng để động viên, khích lệ tinh thần xung kích tình nguyện của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã cống hiến và đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.

3. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam

- Chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch, giới thiệu gương cán bộ, chiến sĩ  tiêu biểu đang tham gia hoặc đã từng tham gia công tác giạy học, xóa mù chữ để tuyên dương.

- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác tổ chức, tuyên truyền, khen thưởng để động viên, khích lệ tinh thần xung kích tình nguyện của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã cống hiến và đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.

4.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạchtổ chức và tuyên truyền về các hoạt động của chương trình.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình.

- Tặng quà cho các đồn Biên phòng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Đức Thành, Trưởng phòng Đào tạo – Việc làm Cổng tri thức Thánh Gióng, 64 Bà Triệu,Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: 04.62631989 – 0907871980. Email: thanhnguyen.tm@gmail.com.

 

Nơi nhận:

Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để p/h);

-TT ĐCT UB TW Hội LHTN VN;

- Tập đoàn Thiên Long;

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố;

- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Phi Long

Bí thư BCH Trung ương Đoàn