Video

Gieo Chữ Ở Điểm Trường Vùng Cao Suối Bòng

Ngày đăng: 05/05/2016

Gieo Chữ Ở Điểm Trường Vùng Cao Suối Bòng

Chuyện Về Cô Giáo Người Kinh Ngược Núi Gieo Chữ
Cô giáo cắm bản
Giáo Viên Cắm Bản Thăm Lăng Bác
Cuộc sống vất cả của cô giáo Cắm bản
Cô giáo cắm bản
"Gùi" chữ lên non
 Chuyện của những giáo viên Cắm Bản
Những cô giáo vùng cao tiếp sức cho học trò nghèo đến trường
 Những đóa hoa đẹp tỏa sáng vùng đất khó
Nỗi niềm nhà ở cho giáo viên vùng cao